fbpx

Slikovnica osmišljena od strane hrvatskih stručnjaka

Pametna slikovnica

Slikovnica za poticanje cjelokupnog razvoja djece

Zašto je važno i kako prepričavati?

Prepričavanje je složena jezična vještina kojom se događaji izlažu najčešće prema kronološkom redu, uz naznačeno mjesto i vrijeme radnje, likove te uzroke i posljedice događaja. Djeca vještine prepričavanja i pripovijedanja razvijaju postepeno, u skladu s njihovom kronološkom dobi.

Prepričavanje drugoj osobi nije samo povezivanje riječi i rečenica jer način na koji djeca prepričavaju tj. strukturiraju priču uključuje veliki broj vještina kao što su:

  • povezivanje događaja,
  • oblikovanje teksta,
  • izbor prikladnih riječi,
  • razumijevanje uzročno-posljedičnih odnosa tj. razumijevanje priče,
  • razumijevanje uloge pripovjedača, ali i slušatelja.

Budući da se pripovijedanje oslanja prvenstveno na jezična znanja, prepričavanje poznatih događaja ili priča dobar je pokazatelj jezičnog razvoja djeteta te nam otkriva djetetovu sposobnost da organizira rečenice u jednu sadržajno povezanu cjelinu.

Roditeljsko čitanje i pričanje priča bogat je izvor za usvajanje kohezije i koherencije odnosno povezanosti i smislenosti teksta, ali i pomoć djetetu u usvajanju novog rječnika i ostalih jezičnih znanja. Značajan proces koji omogućava pričanje dobre priče jest dekontekstualizacija (odmicanje od „sada“ i „ovdje“) kojom dijete oblikuje svoje mentalne slike, zaključke i logične odnose na takav način da ga oni koji ga slušaju razumiju o čemu govori.

Kako teče razvoj vještina prepričavanja?

Razvoj strukture priče kreće od jednostavnih rečenica do detaljnijih prisjećanja događaja između 2. i 3. godine. Prve priče  odnose se na  opisivanje i nizanje događaja koji nisu povezani zajedničkom temom, a prilikom prepričavanja potrebno je usmjeravanje starije osobe. Tijekom iduće dvije godine razvoja djeca povećavaju duljinu iskaza, od fragmentiranih   prema cjelovitijem iskazu.  U dobi od 3. do 4. godine djeca započinju upotrebljavati osnovne elemente priče (mjesto i vrijeme radnje, likovi, uzrok i posljedica događaja) pa se kod četverogodišnjaka primjećuje uključivanje konvencionalne sheme prepričavanja:  uvoda, zapleta i završetka. 

Epizode događaja postaju sve potpunije, a u pričama često vrlo vjerno prenose i emotivna stanja glavnih likova. U dobi između pete i šeste godine djeca oblikuju priču koja počinje pratiti tijek događaja te  započinju organizirati priču oko problema kojeg interpretiraju. Šestogodišnja djeca su u stanju pripovijedati na sasvim strukturirani način:  svojim slušateljima govore tko je, kako, gdje i kada sudjelovao u radnji, razvijaju sadržaj priče, nude rasplet, evaluiraju ga, a ponekad daju i kodu kojom će dopuniti događaje u priči.

Dramatizirajte!

Pri čitanju pokušajte važne dijelove priče naglasiti dramatizacijom! U Crvenkapici je vuk strašan! Ima veeeeelike zube i oštre kandže. Sve to popratite izrazima lica, gestama i pokretima tijela. Israživanja su pokazala kako multizensorno učenje donosi daleko bolje rezultate!

Obogatite priču!

Obogatite priču vlastitim kreativnim materijalima! Kutija pričalica odlična je za to! Zajedno s djecom načinite likove iz priče i dopustite djeci da uz pomoć načinjenih materijala kreiraju vlastitu priču!

Dajte im priliku!

Dopustite djeci da vam ispričaju priču! Prije čitanja “slažite” kako ste umorni i zamolite ih da oni vama ispričaju priču prije spavanja. Naravno, pomozite im i vodite ih kroz priču. Izradite vlastite kamenčiće i kreirajte vlastitu priču!

O nama

Pia Mia slikovnica vlasništvo je tvrtke Fabula21. stoljeća d.o.o.

info@piamia.hr
narudbe@piamia.hr
098 242 024

Plaćanje i dostava

Dostava u roku od 3 do 5 radnih dana na području RH.

Društvene mreže