Piamia Tonko i Pia Mia istražuju morsko dno - adaptirana knjiga

Tonko i Pia Mia istražuju morsko dno - adaptirana knjiga

Ova adaptirana knjiga osmišljena je za djecu od navršene druge godine pa sve do predškolske dobi. Laminirana je te sadrži slikovne materijale koji se koriste s predlošcima te se učvršćuju čičkom. Ovime djeca iznova mogu sudjelovati u aktivnosti, a navedeni materijal može se koristiti više puta na različit način.

Upotrebom ovog materijala aktivno potičemo:

  • usvajanje novih riječi
  • razumijevanje i imenovanje prostornih odnosa
  • vizualnu percepciju i diskriminaciju
  • finu motoriku i grafomotoriku
  • jezično razumijevanje i produkciju

Što sadrži ovaj paket?

Ovaj paket sadrži 17 stranica materijala i predložaka s čičkom.

Na polje unutar knjige možete zalijepiti sliku životinje ili sliku prostornog odnosa - gdje je životinja? Također, na ploči za slaganje rečenica moguće je složiti rečenicu uz pomoć vizualne podrške i slikovnih materijala.

 

Odaberi opcije