Piamia Školica izgovaralica

Školica izgovaralica

Školica izgovaralica nastala je kao produkt rada logopedinje Dinke Babić iz Dječjeg vrtića Velika Gorica i logopeda Marija Dilberovića iz Logopedskog kabineta Jezičak. Ovaj materijal osmišljen je kao podržka u radu logopedima i roditeljima djece uključene u logopedsku terapiju. 

Radni listovi sadrže:
  • slikovne materijale u svim pozicijama unutar riječi i rečenica potrebnih za izgovor glasa L
  • radnim listovima za poticanje pisanja i crtanja, unutar zadataka za ispravljenje izgovora glasa L
  • slikovnim predlošcima i radnim listovima za usvajanje vještina fonološke svjesnost: prepoznavanja i proizvodnje rime, slogovne raščlambe, izdvajanja prvog i zadnjeg sloga, slogovnog stapanja, izdvajanja prvog, zadnjeg i središnjeg glasa u riječima, glasovnu raščlambu i stapanje
  • radne materijale za poticanje prostornih odnosa
  • radne materijale za opisivanje 
Radni listovi su raspoređeni tako da logopeda vode kroz sve korake korekcije glasa L, od inicijalne pozicije, preko medijalne i finalne do konsonantskih skupina i automatizacije na razini rečenica. 
Slikovni materijal sustavno je oblikovan kako bi kroz sve zadatke (artikulacijske i fonološku svjesnost) dijete vježbalo izgovor glasa L. 

Ovaj je materijal DIGITALAN. Nakon narudžbe zaprimit ćete upute za pristup sučelju i preuzimanju/printanju radnih listova. 

35,00 €