Piamia Pia Mia – digitalni ljetni listići za predškolce

Pia Mia – digitalni ljetni listići za predškolce

Pia Mia – digitalni ljetni bundle listića osmišljen je i izrađen od tima logopeda, a s ciljem poticanja predvještina čitanja i pisanja te predmatematičkih vještina kod djece predškolske dobi. Ovaj boundle namijenjen je djeci od 5 godina do prvog razreda.

Aktivnosti, društvene igre i listići potiču:

  • fonološku svjesnost
  • grafomotoriku i vizualnu percepciju
  • predmatematičke vještine
  • narativne sposobnosti

 

NAPOMENA! Ovi listići su digitalni te dolaze u obliku PDF datoteke na vašu mail adresu. Možete ih ispisivati i koristiti više puta!

6,64 €