Piamia Uskrsni Pia Mia digitalni bundle – predvještine čitanja i pisanja

Uskrsni Pia Mia digitalni bundle – predvještine čitanja i pisanja

Lov na pisance

Ova igra osmišljena je za djecu koja usvajaju ili su usvojila vještine fonološke svjesnosti: uočavanje prvog i zadnjeg glasa u riječi, uočavanje glasa u riječi, glasovne raščlambe te glasovnog stapanja. Prikladna dob je od 5,5 godina pa do prvog razreda osnovne škole.

ŠTO SADRŽI OVAJ PAKET?

  • Predložak ploče za igranje igre
  • Kartice sa zadacima
  • Kartice sa slikovnim materijalom
  • Popratne radne listiće.

DOB:

Ovaj bundle namijenjen je djeci predškolskog uzrasta od 5 do 7 godina odnosno djecu prvog razreda osnovne škole.

5,00 €