Piamia Adaptirana knjiga – vozila

Adaptirana knjiga – vozila

Tonko i Pia Mia adaptirana knjiga o vozilima namijenjena je djeci u dobi od 2 do 5 godina te djeci s teškoćama. Knjiga sadrži slikovne materijale vozila i oblikovana je kao adaptirana knjiga.

Kako izgleda ovaj proizvod pogledajte u video zapisu!

Što je adaptirana knjiga?

Adaptirana knjiga najčešće je osmišljena u obliku plastificiranog sadržaja s čičak trakama kako bi se aktivnost mogla ponoviti nekoliko puta. Ova adaptirana knjiga bavi se temom vozila, a djeca će korištenjem ove knjige:

  • usvajati prostorne odnose u i na
  • proširivati svoje rečenice
  • opisivati vozila
  • vježbati vizualnu percepciju i diskriminaciju
  • imenovati i proširivati vokabular i nadređenu kategoriju “vozila”


Što sadrži ovaj paket?

Ovaj paket sadrži 13 stranica materijala. Slikovni materijali pripremljeni su za svako vozilo te predložak za opisivanje. Pia Mia i Tonko nalaze se u ili na nekim vozilima. Djetetov zadatak jest ili imenovati vozilo/prostorni odnos te složiti odgovarajuću rečenicu sukladno imenovanom ili jednostavno uparivati predložak sa slikama vozila.

Ovaj materijal moguće je kupiti u DIGITALNOM i TISKANOM obliku. Digitalni oblik dolazi na e-mail adresu u pdf-u te ga možete samostalno ispisati, plastificirati, izrezati i koristiti. Tiskani oblik dolazi na vašu kućnu adresu već spreman za korištenje. Mi ćemo ga ispisati, plastificirati i izrezati te zalijepiti čičak traku na sva potrebna mjesta.

Pri odabiru proizvoda možete odabrati i glavnog lika adaptirane knjige. Glavni likovi su Pia Mia i Tonko.

Odaberi opcije