Piamia Adaptirana knjiga - ja čujem, ja vidim

Adaptirana knjiga - ja čujem, ja vidim

Adaptirana knjiga s audio zapisima i slikovnim predlošcima domaćih životinja osmišljena je za djecu od prve/druge godine. Prilagođena je djeci s poteškoćama. Kako bismo vam pomogli u proširivanju rječnika vaših mališana, ali i potaknuli razvoj slušne pažnje i vizualne percepcije i diskriminacije pripremili smo adaptiranu knjigu uz koju dolaze i audio zapisi životinja. Knjigu je moguće kupiti u digitalnom i tiskanom izdanju.

Što je adaptirana knjiga?

Adaptirana knjiga najčešće je osmišljena u obliku plastificiranog sadržaja s čičak trakama kako bi se aktivnost mogla ponoviti nekoliko puta. Ova adaptirana knjiga bavi se temom vozila, a djeca će korištenjem ove knjige:

  • usvajati prostorne odnose u i na
  • proširivati svoje rečenice
  • opisivati vozila
  • vježbati vizualnu percepciju i diskriminaciju
  • imenovati i proširivati vokabular i nadređenu kategoriju “vozila”

Što sadrži ovaj paket?

Ovaj paket sadrži 12 stranica materijala. Slikovni materijali pripremljeni su za svaku životinju te predložak za opisivanje. Uz slikovne materijale dolaze i zvučni zapisi životinja. Upute kako do zvučnih zapisa nalaze se unutar adaptirane knjige.

Odaberi opcije