Piamia Radni listovi – Tonko i Pia Mia u zimi istražuju i uče

Radni listovi – Tonko i Pia Mia u zimi istražuju i uče

Radni listovi – Tonko i Pia Mia u zimi istražuju i uče osmišljeni su za djecu predškolske dobi na temu zime i blagdana. Listići su načinjeni tako da potiču:

  • prepoznavanje i proizvodnju rime
  • slogovnu raščlambu i stapanje
  • glasovnu raščlambu i stapanje
  • uočavanje prvog i zadnjeg glasa
  • vezu slovo-glas
  • predmatematičke vještine
  • grafomotorika
  • fina motorika
  • vizualna percepcija i diskriminacija

Napomena! Ovi listići su isključivo DIGITALNI što znači da nakon narudžbe na vašu mail adresu dolazi PDF datoteka s 81 stranica listića, društvenih igara i aktivnosti. Ispište koliko god puta želite!

9,29 €