Piamia Ozana Čipčić

Ozana Čipčić

Rođena sam 25. travnja 1993. godine u Splitu, a svoje djetinjstvo provela sam u Dugopolju gdje sam završila osnovnu školu. Osnovnu glazbenu školu Josip Hatze završila sam u Splitu, a nedaleko od glazbene škole, u Baletnom studiju HNK, plesala sam balet.

Svoje srednjoškolsko obrazovanje stječem u IV. gimnaziji ”Marko Marulić” u Splitu, nakon koje upisujem studij logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Kao gimnazijalka i studentica volontirala sam u različitim udrugama i aktivno sudjelovala u raznim volonterskim projektima, a svoju ljubav prema glazbi i plesu njegovala sam u svoje slobodno vrijeme što potvrđuju i dvije Posebne dekanove nagrade, kao i Posebna rektorova nagrada.

Nakon završetka studija zapošljavam se u dječjem vrtiću “Cvit Mediterana” u Splitu kao stručni suradnik-logoped, a od lipnja 2019. zaposlenik sam “Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju” u Splitu. Članica sam uredništva portala Logoped.hr te klape Sorelo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.