Piamia O projektu

O projektu

Naziv projekta:

PIA MIA (KK.03.2.2.04.0229)

Opis projekta:

Pia Mia je postojeća slikovnica, za dob djece od 3-5 godina koja je izrađena s ciljem izbacivanja na tržište kao slikovnica koja će pomoći djeci u jezično-govornom razvoju, ali je nakon testiranja tržišta dobiveno nekoliko povratnih informacija: da se pokuša ponuditi dodatan sadržaj kroz digitalni svijet i proširenu stvarnost, da se dodaju savjeti i upute za roditelje na koji način ta igra, animacija ili tekst doprinosi razvoju njihovog djeteta te što poticati kod djeteta za ciljani razvojni aspekt, kao i da se pokuša napraviti i druga slikovnica koja bi bila za stariju dob djeteta.

Projekt se sastoji od prilagodbe postojeće slikovnice (ilustracija, tekst) te izrade digitalne aplikacije koja će imati mogućnost digitalnog skeniranja stranice te nuđenja interaktivnog razvojnog sadržaja za dijete i savjet roditeljima u smjeru pristupa i načina kako se igrati s djetetom, na što paziti i sl. Slikovnica ima 16 stranica te je za svaku stranicu ili duplu stranicu planirano na aplikaciji imati ili igru ili animaciju ili pjesmicu ili 3D animaciju. Proširenoj stvarnosti na aplikaciji će se pristupiti tako što se skenira ta stranica s kamerom na tabletu ili mobitelu. Na svakoj stranici u aplikaciji postoji uputa za roditelje.

 
Ciljevi projekta:

Projektom interaktivne slikovnice za cjelokupan razvoj djeteta Pia Mia se planira na tržište izbaciti potpuno nov i inovativan proizvod koji ne postoji na globalnom tržištu. Ovim projektom se pokušava unaprijediti i značajno poboljšati pristup učenja s djecom i mogućnost cjelokupnog razvoja djeteta. Budući su glavni začetnici ovog projekta grupa mladih logopeda koji su ujedno i osnivači web stranice logoped.hr sa koje su i prikupljali informacije potrebne za idejni začetak ovog projekta te su ujedno i u svom logopedskom radu s djecom istraživali potencijalne korisnike, cijeli projekt je zasnovan na stručnom sagledavanju trenutne situacije i znanstvenim i političkim naputcima. Slikovnice oduvijek privlače djecu i roditelje. Slikovnice su prvi tiskovni materijal namijenjen djetetu i vrlo je velika uloga slikovnice u djetinjstvu budući da čitanje slikovnice omogućava djetetu da stvori koncept o tisku što predstavlja jedan od čimbenika koji tvore ranu pismenost. Scarborough (2009) definira ranu pismenost kao sposobnosti i vještine bitne za ovladavanje čitanjem, a koje dijete stječe rano u životu, prije nego što započne formalni oblik poduke. U današnjem digitalnom svijetu, vrlo je važno zadržati rani tiskovni materijal kao fizički, nedigitaliziran upravo zbog razvoja predvještina koje prethode čitanju- koncept o tisku. Međutim, spoj fizičke slikovnice i virtualnog svijeta koji je sveprisutan i, sve češće nužan, doveo nas je do razvoja ideje o slikovnici koja svojim sadržajem potiče cjelokupan razvoj djeteta uz proširenu stvarnost. Dijete uči uz slikovnicu, a paralelno uživa u virtualnom svijetu koji nudi sadržaj osmišljen od strane stručnjaka i kroz koji, također, uči.

Projekt izrade interaktivne slikovnice za poticanje cjelokupnog razvoja proizašao je iz nekoliko temeljnih problema koje smo susreli u svom radu i bavljenju populacijom djece rane i predškolske dobi u vrtićima i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama:

• Neinformiranost roditelja o fazama razvoja djeteta određene dobi. – (izvor: statistika podataka s logoped.hr-a)

• Umor i nedostatak vremena roditelja za bavljenje djetetom

• Nezainteresiranost djece za čitanje i tiskovni materijal

Ukupna vrijednost projekta:

1.079.676,07 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

809.944,64 kn HRK

Razdoblje provedbe projekta:

13.rujna 2019 – 13. ožujka 2021

Kontakt osobe za više informacija:

mario.dilberovic@logoped.hr