Piamia Lucija Kuvačić

Lucija Kuvačić

Rođena sam u travnju 1994. u sunčanome Splitu u kojemu sam završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Upisala sam studij Logopedije pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, a svoju titulu magistre logopedije stekla sam u svibnju 2018. godine. Za vrijeme studija volontirala sam u brojnim udrugama i institucijama, prvenstveno se usmjeravajući na rad s djecom, te na znanstveno-istraživačkim projektima. Po završetku studija zaposlila sam se kao znanstveni novak na Odjeku za logopediju matičnog fakulteta te sam upisala doktorski studij Lingvistike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon više godina u Zagrebu odlučila sam se vratiti u rodni Split i u rujnu 2019. počinjem raditi kao logoped-stručni suradnik u DV Cvit Mediterana. Suautorica sam nekoliko znanstvenih radova iz područja logopedije i primijenjene lingvistike, a svoje slobodno vrijeme posvećujem promociji Fakulteta i logopedije kao znanstvene i stručne djelatnosti kao članica uredništva portala Logoped.hr te klape Sorelo, što potvrđuju i dvije Posebne dekanove nagrade.