Piamia Danijela Matulić

Danijela Matulić

Rođena sam u Supetru na otoku Braču, 17.05.1994. Završila sam 1.jezičnu gimnaziju u Splitu te srednju glazbenu školu uz usmjerenje glazbenik—gitarist. Potom upisujem Edukacijsko—rehabilitacijski fakultet te dipomiram 2017.na temu “Odnos percepcije glazbe i razumljivosti govora u djece s kohlearnim implantima”. Za vrijeme studiranja vrijedno sam radila na promoviranju struke i fakulteta zbog čega sam zavrijedila Posebnu dekanovu i Rektorovu nagradu. Po završetku studija vratila sam se u rodnu Dalmaciju. U gradu Splitu održavam redovito predavanja i radionice za djecu i roditelje. Trenutno sam zaposlena u Poliklinici za rehabilitaciju osoba u razvoju gdje radim u sklopu programa rane intervencije, a možete me pronaći i u dječjem vrtiću Dysneland, udruzi Dyxy te udruzi Brački Pupoljci.